Liceum 2019/2020

Bip

Status prawny

1. XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie jest samorządową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Liceum jest szkołą publiczną.

3. Liceum prowadzi działalność edukacyjną w zakresie szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego na rzecz młodzieży.

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

5. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

6. Statutowa działalność Liceum jest finansowana przez organ prowadzący.

Wiadomości

Kontakt

  • XXVIII Liceum Ogólnokształcące
    ul. Wiktorska 99
    02-575 Warszawa
  • 22 844 29 21

Galeria zdjęć