• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
    01.09.2020 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla klas I
    01.09.2020 Spotkanie wychowawców z uczniami klas II, III (online)
    2-8.09.2020 Zajęcia integracyjno-adaptacyjny dla klas I 
    28.09.2020 Zebranie Plenarne Rady Rodziców. Wybór Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021
    30.09.2020 Wstępna deklaracja dotycząca wyboru przedmiotów i poziomu egzaminu maturalnego 2021
    13.10.2020 Święto Patrona Liceum. Gala Jaśków. Spotkanie pracowników szkoły z okazji Dnia KEN.
    11.11.2020 Narodowe Święto Niepodległości. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
      XXVI Festiwal Teatralny
      Koncert świąteczny.  Spotkanie świąteczne pracowników Liceum.
    23.12-31.12.2020 Zimowa przerwa świąteczna
    01.01.2021 Nowy Rok. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    4.01-17.01.2021 Ferie zimowe
    06.01.2021 Święto Trzech Króli. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    22.01.2020 Termin wystawienia ocen śródrocznych
    26.01.2020 Rada klasyfikacyjna I semestr
    28.01.2020 Rada podsumowująca I semestr
    7.02.2021 Deklaracje maturalne
      Studniówka
    17.03.2020 Informacja uczniów i rodziców klas III o przewidywanych ocenach rocznych
    9.04-10.04.2021 Festiwal Filmowy. MAK
    29-31.03.2021 Rekolekcje wielkopostne
    1.04-6.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
    15.04.2021 Dzień otwarty dla kandydatów do Liceum
    20.04.2021 Termin wystawienia ocen rocznych w klasach III 
    22.04.2021 Rada klasyfikacyjna klasy III
    23.04-26.04.2021 Egzaminy klasyfikacyjne – klasy III
    27.04.2021 Rada Pedagogiczna. Klasyfikacja roczna klasy III
    30.04.2021 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III
    3.05.2021 Święto Konstytucji. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    2.06.2021 Termin poinformowania uczniów i rodziców klas I i II o przewidywanych ocenach rocznych
    3.06.2021 Boże Ciało
    18.06.2021 Termin wystawienia ocen rocznych w klasach I i II
    21.06.2021 Rada klasyfikacyjna klasy I i II
    23.06.2021 Dzień sportu
    22.06-23.06.2021 Egzaminy klasyfikacyjne – klasy I i II
    24.06.2021 Rada Pedagogiczna. Klasyfikacja roczna klasy I i II
    25.06.2021 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I i II
    30.08.2021 Rada Pedagogiczna. Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021
  • Kontakty

   • XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
   • lo28.sekretariat@kochanowski.waw.pl
   • 22 844 29 21
   • ul. Wiktorska 99 02-575 Warszawa
   • lo28.sekretariat@kochanowski.waw.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych